Mer om företaget

FASÄK Larm & Tele AB erbjuder lösningar för olika typer av larmbehov.

Vi levererar:

Allt från det enklaste anhöriglarm via gruppboenden till stora anläggningar som äldreboenden och vårdinrättningar med trygghetslarm.

Inbrottslarm och kameraövervakning till stugan eller hemmet men även till små som stora företag.

Genom ett bra samarbete med Elektrolåset kan vi erbjuda en komplett helhet när det gäller passagesystem.

Vi är en polisgodkänd larminstallatör med god kreditvärdighet, och våra produkter är SBSC-certifierade samt rekommenderad av SSF.

Vårt affärskoncept bygger på att utmana marknadstrenden att larmkunder ska hyra sina larm, när de istället kan köpa hela larmsystemet. Hos Fasäk Larm & Tele äger du ditt larm och du väljer själv vilka tjänster du vill abonnera på, det kallar vi valfrihet.

Vår vision Vi har visionen att en dag vara det självklara valet när det kommer till säkerhet och trygghet. Detta genom att fortsätta att erbjuda låga priser och hög kvalité på både larmsystem och tjänster. Våra medarbetare och samarbetspartners ska ha en hög kompetens och alltid ha kunden i fokus.

Samarbetsparnters: