Trygghetslarm

Trygghetslarm för särskilt boende

Vi erbjuder även larmsystem för socialtjänstens verksamhet, främst överfallslarm. Naturligtvis ingår utbildning av personalen som ska handha larmsystemet. Eftersom anläggningarna byggs upp i moduler blir det en skräddarsydd lösning till varje kunds behov. Det gör att kostnaden inte behöver bli onödigt stor utan hamnar inom rimliga nivåer. Vi lovar att inte sälja på dig några överdimensionerade system, vi levererar bara det du behöver.

Larmsystem

Som certifierad återförsäljare till Phoniro levererar vi produkter som ligger i framkant inom den tekniska utvecklingen. Phoniro har utvecklat produkter och system inom området under många år och har därför lång erfarenhet. System 5000 är installerade i ca 650 anläggningar. Systemet kännetecknas av mycket god driftssäkerhet och enkelt handhavande.

Phoniro 6000 är nya generationens larmsystem anpassat för framtidens äldreboenden med en modern och flexibel systemdesign som även erbjuder it-stöd till verksamhetens övriga processer. Phoniro 6000 är inte enbart larm, utan även en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende som hantering av nycklar och läkemedel.

Phoniro 6000 använder den senaste tekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av äldreboenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation. All administration och konfiguration av larmsystemet sker i Phoniro Care. Phoniro 6000 är kopplat till Phoniro Cares centrala larmmodul vilket erbjuder integration till kommunens verksamhetssystem samt central administration och uppföljning av samtliga larmsystem i kommunen.

Phoniro 6000 är baserat på det väletablerade larmsystemet CareTech 5000. Det är enkelt att uppgradera en befintlig installation av CareTech 5000 till Phoniro 6000 och på så vis snabbt gå från den äldre generationens larmsystem till ett larmsystem byggt för framtiden. Den lokala larmservern levereras som en black box, dvs levereras i form av en PC med färdiginstallerad mjukvara.

Intåget av s.k smartphones i branschen gör att vi kan leverera en handenhet där Ni som användare förutom att ringa, få larmpresentation också få möjligheten att installera appar som ex medicinordination, signering, scheman etc.. Via ett MDM verktyg (Mobile Device Management) så bestämmer du som ansvarig vilka applikationer som installeras på telefonerna.

Phoniro 6000 erbjuder en mängd teknisk utrustning som underlättar både för personal och brukare. Några exempel är nyckelfria lås för boendedörrar och medicinskåp, personliga larmknappar, dörrlarm, sänglarm och olika typer av bärbara eller fasta larmgivare som rörelse- och rökdetektorer för valfri placering i boenderum eller andra utrymmen.Vill du veta mer om de olika lösningar vi kan erbjuda inom trygghetslarm?

Kontakta oss gärna för mer information